натыйжаларды кароо

  • Ак трюфель кошулган дуриан кытылы 40 гр

    Дуриан чипсы ак трюфель менен 40 гр

    7,00

    Дуриан чипсы көптөгөн түрдүү сортторду камтыган Durio тукумундагы өсүмдүктүн мөмөсүнөн өндүрүлөт жана алардын арасында эң кеңири таралганы Durio zibethinus. Тамактануу принциптеринин, витаминдердин жана аш болумдуу заттардын жогорку мазмунунун аркасында ал жемиштердин падышасы катары аныкталган.

    Aggiungi ал carrelloЖүктөө Бүттү