Азия мөмөсү чексиз азыктык баалуулуктары менен 1 миллиарддан ашык адам тарабынан жакшы көрүлгөн

Азия мөмөсү чексиз азыктык баалуулуктары менен 1 миллиарддан ашык адам тарабынан жакшы көрүлгөн

Монхонг дурианынын даамы – чоң мөмөлөр, орточо 3 килограммдан 5 килограммга чейин жана жалпысынан…